Dit is de gearchiveerde site van het DNSSEC Kennisplatform (2012-2018).
Actuele informatie over DNSSEC vind je op https://sidn.nl/dnssec/.

DNSSEC.nl Platform

Het DNSSEC.nl Platform is een samenwerkingsverband waarin gewerkt wordt aan de verdere uitrol van DNSSEC in Nederland. Partners en ondersteunende organisaties van dit initiatief zijn:

Ministerie van Economische Zaken

Rijksoverheid

Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

NLnet Labs

NLnet Labs

NLnet Labs is een onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie die zich focust op die gebieden van de internet-technologie waar bruggen moeten worden geslagen tussen theorie en praktijk; op het gebied van techniek en standaardisatie. Het is ons doel om een actieve en betekenisvolle rol te spelen op deze gebieden door het ontwikkelen van open source software, door deel te nemen aan de ontwikkeling van open standaarden en door het delen van onze kennis. Al onze inspanningen zijn er op gericht het open, veilige en innovatieve karakter van internet voor iedereen te verbeteren.

PowerDNS

PowerDNS

PowerDNS is een veelgebruikte open source DNS-server van Nederlandse origine. De software onderscheidt zich door de ondersteuning van meer dan een dozijn backends. DNSSEC wordt ondersteund vanaf versie 3.0.

SIDN

SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) beheert sinds 1996 het .nl top-level domein (alle domeinnamen die eindigen op .nl). Naast het registreren en uitgeven van domeinnamen, zorgt SIDN ervoor dat internet-gebruikers wereldwijd en op elk gewenst moment bij deze domeinen terecht kunnen. Inmiddels beheert SIDN meer dan 4 miljoen .nl-domeinnamen en verwerkt meer dan een miljard zoekopdrachten per dag. Daarmee staat Nederland op de eerste plaats ter wereld voor wat betreft het aantal registraties per inwoner. Daarnaast speelt SIDN een actieve rol in de technische, beleidsmatige en politieke ontwikkelingen van het internet op nationaal en internationaal niveau.

SURFnet

SURFnet

SURFnet richt zich op het stimuleren, ontwikkelen en exploiteren van een vertrouwde en verbindende ICT-infrastructuur voor onderzoekers, docenten en studenten. Zo kunnen zij eenvoudig en krachtig samenwerken met behulp van ICT en de mogelijkheden daarvan optimaal benutten. Daarmee is SURFnet de ICT-motor voor innovatie in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland.

Meer over de doelstellingen van het DNSSEC.nl Platform leest u in het charter.