Dit is de gearchiveerde site van het DNSSEC Kennisplatform (2012-2018).
Actuele informatie over DNSSEC vind je op https://sidn.nl/dnssec/.

DNSSEC.nl Platform charter

Het DNSSEC.nl Platform is opgericht met als doel om oplossingen te zoeken voor de nog openstaande problemen die een uitrol van DNSSEC in Nederland blokkeren. Het platform focust zich op de DNSSEC-uitrol voor het .nl-domein, de Nederlandse (ISP-)markt, onder Nederlands recht en voor de Nederlandse internetgemeenschap. Uiteraard hopen we dat de oplossingen en discussies die dit platform opleveren als handvat kunnen dienen voor DNSSEC-implementaties elders op de wereld.

De doelen van het platform zijn:

  • om advies uit te brengen over beleidsbeslissingen die genomen moeten worden voor een implementatie van DNSSEC door het .nl-domeinregister;
  • om advies te geven over domeinregistratie en onderhoudsprocedures die (moeten) wijzigen in de registry-registrar-registrant verhouding als DNSSEC wordt ingevoerd;
  • om best current practices te ontwikkelen voor registrars en DNS-exploitanten die DNSSEC willen aanbieden;
  • om bewustzijn te kweken onder registranten van domeinen over de noodzaak van de invoer van DNSSEC, de risico’s die het niet invoeren met zich meebrengen en de verhoogde verantwoordelijkheid voor registranten als DNS zone eigenaar wanneer DNSSEC wordt geïmplementeerd;
  • om in (verwijzingen naar) documentatie, white-papers, best current practices, hard- en software reviews, performance testen en richtlijnen voor uitrol met betrekking tot DNSSEC te voorzien;
  • om de uitrol van validerende DNS resolvers te stimuleren;
  • om bewustzijn te kweken onder internetgebruikers over DNSSEC en de beveiligingsrisico’s van aanvallen op de integriteit van DNS.

Een kernteam (het core design team) van DNSSEC-experts in Nederland ondersteunt het platform. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het DNSSEC.nl Platform; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen deelnemers op basis van binding met bepaalde organisaties of bedrijven of op basis van lokatie. We verwachten wel van deelnemers dat ze een actieve bijdrage leveren wat alleen mogelijk is indien ze beschikken over voldoende kennis van DNS, DNSSEC, beveiliging of de domeinnaamindustrie. Deelname aan het platform geschiedt op persoonlijke titel en geen enkele bijdrage zal worden beoordeeld op basis van de achtergrond van degene die de bijdrage levert (denk hierbij aan: van welke organisatie of bedrijf iemand is).

Deelname zal voornamelijk bestaan uit het voeren van discussies op mailing lists waar documenten zullen worden besproken en nieuwe teksten of bijdragen kunnen worden ingebracht. Discussies zullen worden voorgezeten en gemodereerd door het core design team.

De problemen die worden besproken staan beschreven in een issue list. Van elk probleem worden een probleembeschrijving, de impact en – in sommige gevallen – mogelijke oplossingen gegeven. Er kunnen nieuwe problemen aan de lijst worden toegevoegd indien hierover voldoende consensus bestaat onder de deelnemers aan het platform; dit wordt bepaald aan de hand van de interactie op de mailinglist.

De resultaten van het platform zullen bestaan uit documenten met op consensus gebaseerd advies aan de registry, registrar, registrant community, en aan de belanghebbenden bij de domeinnaamindustrie zoals overheden, hard- en softwareleveranciers, internet-providers of elke andere organisatie of individu betrokken bij DNS.