Dit is de gearchiveerde site van het DNSSEC Kennisplatform (2012-2018).
Actuele informatie over DNSSEC vind je op https://sidn.nl/dnssec/.

DNSSEC inventarisatie, onderwijs, augustus 2014

Onderwijs
Domeinen 24 100%
DNS fouten 0 0%
DNSSEC beveiligd 5 21%
Onbeveiligd 19 79%
DNSSEC fouten 0 0%
Onderwijs
NaamOrganisatieDomeinStatus
College voor Examens (CvE) organisatie cve.nl onbeveiligd
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs organisatie cdho.nl onbeveiligd
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) organisatie duo.nl onbeveiligd
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) organisatie ib-groep.nl onbeveiligd
Gerrit Rietveld Academie hbo rietveldacademie.nl onbeveiligd
hbo bachelors organisatie hbobachelors.nl onbeveiligd
Holland Alumni Network organisatie hollandalumni.nl DNSSEC beveiligd
Interstedelijk Studenten Overleg organisatie iso.nl onbeveiligd
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs organisatie job-site.nl onbeveiligd
Keuzegids organisatie keuzegids.org onbeveiligd
Landelijk Aktie Komitee Scholieren organisatie laks.nl onbeveiligd
Landelijke Kamer van Verenigingen organisatie lkvv.nl DNSSEC beveiligd
Landelijke Studenten Vakbond organisatie lsvb.nl onbeveiligd
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) organisatie nrto.nl onbeveiligd
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) organisatie nvao.net onbeveiligd
Ned. Ver. van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders organisatie nvs-nvl.nl onbeveiligd
Nuffic organisatie nuffic.nl DNSSEC beveiligd
Pabo instelling paboweb.nl onbeveiligd
startstuderen.nl organisatie startstuderen.nl onbeveiligd
Studiekeuze123 organisatie studiekeuze123.nl onbeveiligd
Studiekeuze123 organisatie studiekeuzeinformatie.nl onbeveiligd
Vereniging Hogescholen organisatie vereniginghogescholen.nl DNSSEC beveiligd
Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders organisatie vvsl.nl onbeveiligd
Webster University instelling webster.nl DNSSEC beveiligd